Formirana Samostalna srpska stranka, lider Andreja Mladenović

Formirana Samostalna srpska stranka, lider Andreja Mladenović

Na političkoj sceni Srbije formirana je nova, Samostalna srpska stranka, nastala ujedinjenjem Pokreta za razvoj Srbije, političkog pokreta Samostalni DSS i Nacionalno-demokratskog političkog saveta, navodi se u saopštenju koje je potpisao predsednik te stranke Andreja Mladenović.

Kako se navodi, Samostalna srpska stranka baštini političke tradicije duge više od jednog veka kroz svoje prethodnike Samostalnu radikalnu stranku, Demokratsku stranku Srbije i Pokret za razvoj Srbije.

Osnovna programska načela, kako se napominje, baziraju se na borbi za samostalnu i suverenu državu Srbiju, na Ustavu kao garantu očuvanja države, na snažnoj porodici kao stubu društva, na ekonomskom razvoju države kao garantu njene političke i vojne neutralnosti, na unapređenju sistema obrazovanja i brizi o mladima, na socijalnoj pravdi, na očuvanju nacionalnog identiteta i kulturnom preporodu kao i na brizi o Srbima van Srbije.

Za potpredsednika stranke izabran je Mile Dragić, nekadašnji predsednik Pokreta za razvoj Srbije.

U saopštenju se podseća da je Samostalna radikalna stranka, u narodu poznata kao “Samostalci”, nastala izdvajanjem mlađih i progresivnijih članova Narodne radikalne stranke na čelu sa Ljubomirom Živkovićem i Ljubom Davidovićem i da je u periodu od 1903 – 1914 predstavljala jednu od vodećih stranaka u političkom životu Kraljevine Srbije.

Nakon Velikog rata Ljuba Davidović je bio jedan od osnivača Demokratske stranke, čiju je tradiciju u modernoj Srbiji nastavila i Demokratska stranke Srbije, odnosno iz nje nastao pokret Samostalni DSS, dodaje se u saopštenju.