Naši razlozi

Istorijske prilike se menjaju, ali politički ideali i načela čine suštinu našeg političkog delovanja. Nastavljamo tradiciju borbe za punu demokratiju dugu ceo jedan vek. Naše preteče su Samostalna radikalna stranka Živkovića, Stojanovića i Davidovića sa početka XX veka, Demokratska stranka Davidovića i Grola iz vremena Kraljevine Jugoslavije kao i Samostalni DSS i Pokret za razvoj Srbije.

Za nas politika nije u teškim rečima, nego u mudrim rešenjima. Ljuba Davidović nas je učio da srbuje samo onaj ko pametno srbuje, a radikalan valja biti samo u pameti, razumu i dobroti. Zato dobro znamo da deklarativni nacionalizam koji se odriče osnovnih demokratskih principa, lišen mudrog promišljanja, pre ili kasnije otkriva svoje pravo lice koje predstavlja samo pohlepnu želju za vlašću. Baš kao što i lažna demokratija koja ignoriše i zapostavlja nacionalno i narod, seče granu na kojoj sedi, često završava kao ogoljeni totalitarizam.

Borbu za demokratiju ne odvajamo od borbe za državni i nacionalni interes. Sledeći političko nasleđe Borislava Pekića, ne dozvoljavamo da budemo uvučeni u veštačku dilemu izbora između nacije i demokratije. Za demokratiju je nacija njena nužna stvarnost, a za naciju je demokratija izabrani cilj. Demokratija i Nacija – da. Demokratija ili Nacija – ne.

Narod i država koji nisu slobodni, ne mogu samostalno da odlučuju. Svedoci smo da se spoljnopolitički pritisak na Srbiju poslednjih decenija pogubno odrazio na državu, ekonomiju i politički sistem. Naša je namera da mudrom politikom vratimo dostojanstvo Srbiji, da narodu pružimo mogućnost da samostalno odlučuje o svojoj budućnosti i da jačanjem institucija države i oslobađanjem stvaralačkog potencijala nacije podstaknemo razvoj srpske privrede. Obnova i zaštita porodičnih vrednosti, srpske tradicije, kulture, pisma, jezika i vere, kao i borba protiv siromaštva su temelji politike Samostalne srpske stranke.

Duboko smo uvereni da samo samostalna, nezavisna, demokratska, slobodna i ekonomski razvijena Srbija može smoći snage da narednim generacijama omogući prosperitet i mir.

To su razlozi zbog kojih smo odlučili da formiramo Samostalnu srpsku stranku.