Održan Glavni odbor Samostalne srpske stranke

Održan Glavni odbor Samostalne srpske stranke

Glavni odbor Samostalne srpske stranke održan u subotu 12. februara 2022. godine.

Sednicom je predsedavao Andreja Mladenović.