Organizacija

Predsednik

Andreja Mladenović


Potpredsednik

Mile Dragić


Predsedništvo:

Predrag Vulinović, Dušica Davidović, Spasoje Živanović, Nikola Žižić, Vukica Lončar, Marko Milutinović, Bojan Nikolić, Saša Paunović, Žarko Petronijević, Dragan Simić, Nenad Todorović, Vojkan Tomić, Dragan Čović, Dejan Čulić


Glavni odbor

Glavni odbor je najviši organ Stranke u periodu između dve Skupštine. Glavni odbor upravlja delovanjem Stranke, konkretizuje pravce i ciljeve političke aktivnosti između dve Skupštine, prati njihovo ostvarivanje i za to je odgovoran Skupštini. Glavni odbor je nadležan da:

 • raspravlja i odlučuje o svim pitanjima bitnim za Stranku, kao i o društvenim i političkim prilikama u zemlji;
 • donosi odluku o učešću na izborima;
 • donosi Pravilnik kojim se utvrđuje postupak i kriterijumi za predlaganje i utvrđivanje kandidata za organe vlasti i za organe Stranke, o kandidatima za poslanike Skupštine Republike Srbije koji su predloženi od opštinskih odbora i gradskih odbora;
 • bira i razrešava Predsedništvo na predlog Predsednika Stranke;
 • bira i razrešava potpredsednike na predlog Predsednika Stranke;
 • bira i razrešava Disciplinsku komisiju i donosi Pravilnik o disciplinskom postupku;
 • bira i razrešava Nadzorni odbor;
 • bira i razrešava Statutarnu komisiju;
 • predlaže kandidata za predsednika i članove organa koje bira Skupština, polazeći od inicijative i predloga organizacija i organa Stranke. Svaki od kandidata za Predsednika i članove Predsedništva mora imati podršku odgovarajućeg broja Opštinskih odbora što se utvrđuje posebnom odlukom Glavnog odbora;
 • donosi Poslovnik o svom radu;
 • vrši korekcije Statuta i Programa, njihove izmene i dopune;
 • vrši druge poslove određene ovim Statutom.

Generalni sekretar

Radenko Durković


Savet

dr Slobodan Ivančajić, predsednik


Direktor

Milomir Đurović