Програмска декларација

Србија у спољној политици мора да буде верна себи и својим националним интересима. Војна и политичка неутралност пружају могућност Србији да самостално одлучује, без ризика да буде увучена у туђе спорове и сукобе у свету. Сврставање на неку од страна у данашњем свету који обилује сукобима, представља непотребан ризик за безбедност наших грађана. Политичка неутралност омогућава успостављање отворених веза са другим државама.

Сматрамо да свака одлука о спољнополитичким интеграцијама, свако одрицање од националног суверенитета Србије у корист наднационалних структура представља опасност по слободу грађана и демократски поредак. Остваривање најважнијих начела националне политике је могуће уколико се успостави основна сагласност око суштинских националних и државних интереса.

Митровдански устав, усвојен у Народној скупштини и потврђен на референдуму, дао је правни оквир који одговара садашњем друштвеном тренутку Србије.

Устав штити све грађане Србије без обзира на етничку или верску припадност, омогућава складан развој права националних мањина, гарантује очување Косова и Метохије у саставу Србије и континуитет државне целовитости.

Породица, родитељство и потомство су традиционалне, непревазиђене и племените вредности које обезбеђују здраво друштво, демографску виталност народа и омогућавају здраву и неометану смену генерација у Србији. Демографска обнова Србије је најважнији задатак, и камен темељац наше политичке идеје.

Неопходно је обезбедити државну подршку кроз рад фондова за породице са више деце, јачање законске регулативе која штити труднице од мобинга и угрожавања права на рад, помоћ у решавању стамбеног питања за младе брачне парове, финансијске олакшице за куповину робе намењене деци, изградњу вртића и бесплатну вештачку оплодњу. Све мере морају бити део јединственог националног плана за опоравак српске демографије.

Снажна и здрава економија представља основни бедем заштите државних и националних интереса. Оздрављење домаће економије је могуће само кроз пораст запослености, пораст БДП-а и пораст фискалних прихода. Србију из рецесије могу извести само инвестиције и ново запошљавање, а то захтева активну развојну политику државе. Држава кроз улагања у инфраструктурне пројекте, пољопривреду, енергетику, грађевинарство и иновативне технологије покреће привредни циклус.

Залажемо се за строгу контролу јавне потрошње, али сматрамо да основни проблем наше економије није на трошковној страни буџета, већ на приходној. Држава мора да помогне привреди и јача предузетнички дух стабилним условима привређивања и директним подстицајима. Подстицање тржишта и конкурентности мора бити у оквиру јасне развојне политике и заштите националних интереса.

Успешан напредак Србије зависи од очувања националног карактера просвете и васпитања. Образовање је најважнији стратешки ресурс и мора се узети као основ за развој земље. Свако улагање у образовање вишеструко се враћа кроз све облике друштвеног живота. Неопходно је да основно и средње образовање буду обавезни и бесплатни. Систем средњег и високог образовања треба прилагодити тржишту радне снаге и ставити у функцији развоја привреде.

Држава мора кроз запошљавање, да обезбеди такве услове да млади не буду поносни само на то где су се родили, већ да поносно ту живе и раде. Срећна и здрава омладина гарантује срећну и здраву Србију. Путем наменских фондова држава мора посебно водити рачуна о младим талентима и успешним спортистима.

Правна држава почива на јаким и поштованим институцијама. Изградња правне државе је темељ економског напретка и најпоузданије средство у борби против свих облика криминала и корупције. Успостављање независног судства и деполитизоване администрације основни је предуслов за јачање правне државе. Мора се повратити поверење грађана у све институције, а посебно у полицију, тужилаштво и суд. Залажемо се за обезбеђивање неопходних ресурса како бисмо омогућили ефикасно правосуђе. Сматрамо да лоше економско стање не може бити изговор за не чињење у поступку изградње правне државе.

Друштвена солидарност јача се подстицањем и остваривањем социјалне правде. Циљ је да се свим грађанима омогуће достојан живот, запослење, социјална и здравствена заштита. Држава мора бити солидарна са својим грађанима без обзира на лоше економско стање. Брига о незапосленима, старима и болеснима се не сме посматрати као милостиња, већ као израз друштвене одговорности. Неопходно је посветити већу пажњу деци без родитељског старања и старима и извршити потпуну реформу система социјалне заштите.

У условима убрзане глобализације један од најважнијих задатака државе Србије је очување националне културе и идентитета српског народа, без обзира на границе које их деле. Национални идентитет и културни образац су предуслови јединствене нације и стабилне државе. Српска традиција и култура, српски језик и ћирилично писмо, као и сарадња са традиционалним верским заједницама представљају темељ на коме се мора градити савремени национални идентитет.

Противимо се сваком облику цепања српског идентитета, заснованом на регионалним основама, као и замени српског идентитета наднационалним. Сматрамо неопходним да се охрабри и оснажи рад културних установа и појединаца, ослобођених страха од идеолошких стега и материјалног условљавања. Национална културна самобитност представља основу постојања Србије и српског народа у окружењу других народа и култура.

Мере за очување и унапређење здравља грађана, спречавање и рано откривање болести, благовремено и ефикасно лечење су предуслови здраве нације. Систематско подстицање здравих облика живота очувало би репродуктивно здравље. Увид јавности у трошење средстава из Фонда за здравствено осигурање омогућиће повратак поверења грађана у укупни здравствени систем. Најбољи вид уштеде је превентива и обнова културе здравог живота. Залажемо се за бесплатну здравствену заштиту за све грађане Србије. Примарна здравствена заштита и квалитет пружања здравствених услуга морају бити доступни и уједначени на територији целе државе.

Сви Срби, без обзира где живе, су део јединственог српског народа. Брига о Србима изван граница Србије не сме бити запостављена без обзира на економске потешкоће и спољнополитичке односе. Права Срба изван граница Србије не могу бити предмет политичке трговине у односима са другим државама. Држава Србија мора да помаже одржање српског народа на тим територијама, кроз активности на пољу просвете, културе, економије и дипломатије. Циљ такве политике је супротстављање асимилационим процесима.

Сматрамо да је очување и јачање Републике Српске наш најважнији национални задатак. Србима у Црној Гори и Хрватској мора се пружити сва помоћ у самоодржању и поправљању њиховог положаја. Неопходно је појачати активности државе на пољу просвете, културе и економије међу српском дијаспором.