Samostalci – ponovo u političkom životu Srbije

Samostalci – ponovo u političkom životu Srbije

Ovim putem obaveštavamo srpsku javnost da je na političkoj sceni Srbije formirana nova stranka – Samostalna srpska stranka.

Samostalna srpska stranka nastala je ujedinjenjem Pokreta za razvoj Srbije, političkog pokreta Samostalni DSS i Nacionalno-demokratskog političkog saveta.

Za predsednika Samostalne srpske stranke izabran je Andreja Mladenović, nekadašnji predsednik Samostalnog DSS-a dok je za potpredsednika stranke izabran Mile Dragić, nekadašnji predsednik Pokreta za razvoj Srbije.

Samostalna srpska stranka baštini političke tradicije duge više od jednog veka kroz svoje prethodnike: Samostalnu radikalnu stranku, Demokratsku stranku Srbije i Pokret za razvoj Srbije.

Samostalna radikalna stranka, u narodu poznata kao “Samostalci”, nastala je izdvajanjem mlađih i progresivnijih članova Narodne radikalne stranke, na čelu sa Ljubomirom Živkovićem i Ljubom Davidovićem, i u periodu od 1903 – 1914 predstavljala je jednu od vodećih stranaka u političkom životu Kraljevine Srbije. Nakon Velikog rata Ljuba Davidović je bio jedan od osnivača Demokratske stranke, čiju je tradiciju, u modernoj Srbiji nastavila i Demokratska stranke Srbije, odnosno, iz nje nastao pokret Samostalni DSS.

Osnovna programska načela Samostalne srpske stranke baziraju se na borbi za samostalnu i suverenu državu Srbiju, na Ustavu kao garantu očuvanja države, na snažnoj porodici kao stubu društva, na ekonomskom razvoju države kao garantu njene političke i vojne neutralnosti, na unapređenju sistema obrazovanja i brizi o mladima, na socijalnoj pravdi, na očuvanju nacionalnog identiteta i kulturnom preporodu kao i na brizi o Srbima van Srbije.