Саопштење поводом усвајања Закона о родној равноправности и Закона о забрани дискриминације

Саопштење поводом усвајања Закона о родној равноправности и Закона о забрани дискриминације

Након изреченог става о противљењу усвајања сета закона, Закона о истополним заједницама, Закона о родној равноправности и Закона о забрани дискриминације Самостална српска странка поздравља повлачење из скупштинске процедуре Закона о истополним заједницама али истовремено изражава забринутост због усвајања Закона о родној равноправности и Закона о забрани дискриминације.

Упркос појединим амандманским изменама Самостална српска странка указује на дугорочну штетност последица усвајања поменутих закона. Очито је да је предлагач, министар за људска и мањинска права и друштвени дијалог Гордана Чомић, кроз убрзану процедуру усвајања успео у намери да без правог друштвеног дијалога провуче поменуте законе кроз Скупштинске органе.

Оправдано се поставља питање сврсисходности опстајања оваквог министарства, које је својим законским предлозима само допринело већим друштваним поделама и додатно закомпликовала односе у овој осетљивој области.

Позивајући се на модерне тековине западне цивилизације која је довела  у претходним деценијама до усвајања сличних закона у државама Европског и Северно америчког континента предлагач је занемарио проблеме са којима се те државе данас сусрећу због одредби тих истих закона у покушајима да пронађу начин да ограниче њихово деловање.

Усвојени Закони су директно усмерени против универзалних људски права, традиционалних људских вредности и мишљења и воље већине грађана.  Увођење у правни систем појединих одредби ових закона довешће до законске могућности укидања критике и права на слободу мишљења и говора што је уз обесмишљавање природне породице трасиран пут ка тоталитарној идеологији.

Све наведено представља супротност историјским и вредносним тековинама нашег друштва, које никада није допринос напретку и развоју мерило родном припадношћу, те овом приликом указујемо на исказано неразумевање сопственог народа и друштва у коме живи од стране актуелног министра за људска и мањинска права и друштвени дијалог.